Zweeds/Nederlands forum

Voor Nederlanders en Zweden die elkaars taal willen spreken.
För nederländare och svenskar som vill tala varandras språk.

Je bent niet ingelogd.

Aankondiging

Wegens teveel spam is dit forum gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

#1 2008-12-23 14:51:54

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Lange zin

Ik ben het één en ander aan het lezen m.b.t. de unie van Zweden en Noorwegen en ben er een verslag over aan het schrijven. Hierbij kwam ik een hele lange, voor mij redelijk onduidelijke, zin tegen. Kan iemand deze naar het Nederlands vertalen voor mij?

Under den period av tronstrider i båda rikena, som kännetecknar 1100-talet, utmärks mellanriksförhållandena inte sällan av att den från ena riket flyktade eller förjagade pretendenten i det andra riket sökte tillflykt och utgångspunkt för nya ansträngningar; så de svenska Knut Eriksson och Erik Knutsson, de norska Øystein Øysteinsson och Sverre Sigurdsson; och även under 1200-talets förra del var Värmland mer än en gång utgångspunkt för tronkrävares angrepp på Norge, vilket å andra sidan föranledde norska krigståg mot västra Sverige.

Jules.

Offline

 

#2 2008-12-24 00:11:46

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Tijdens de periode van troonstrijden in beide rijken, die de ganse 12e eeuw kenmerken, worden de tussenrijkse relaties er niet zelden door gekarakteriseerd dat de uit het één rijk gevluchte of verjaagde pretendent in het ander rijk toevlucht en uitgangspunt voor nieuwe ondernemingen zocht; zo(als) Knut Eriksson en Erik Knutsson, de Noorse Øystein Øysteinsson en Sverre Sigurdsson; en ook gedurende het eerste deel der 13e eeuw was Värmland meer dan eens uitgangspunt voor aanvallen van den trooneiser op Noorwegen, die anderzijds aanleiding gaven tot Noorse krijgstochten naar het westen van Zweden.

Laatst bewerkt door Grytolle (2008-12-24 01:26:31)

Offline

 

#3 2008-12-24 17:41:42

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Bedankt Grytolle!

Jules.

Offline

 

#4 2008-12-26 12:51:43

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Ik heb nog een aantal zinnen. Kan iemand deze weer naar het Nederlands vertalen?

Ur dessa framgick efter hand det äktenskap mellan Birgers sonson hertig Erik Magnusson och hertiginnan Ingeborg Håkansdotter, dotter och arvtagarinna till kung Håkon Hålägg i Norge, vilket efter dennes död 1319 skänkte Norges rike genom arvsrätt åt den treårige svenske hertigen Magnus Eriksson.
Förhållandena mellan rikena under kungens minderårighet reglerades nödtorftigt genom föreningsfördraget i Oslo 1319, vilket för minderårighetstiden föreskrev att kungen i regel skulle ett år i sänder vistas i vartdera riket, samt lovade dessa på en gång frihet från intrång i det enas styrelse från det andra och ömsesidigt understöd vid behov av hjälp.
Då kungen själv 1332 övertog styrelsen förmådde inte detta, emedan han framför allt upptogs av sin svenska politik, göra föreningen fastare, än att redan 1343 hans treårige son Håkan Magnusson utsågs till Norges kung - till hans myndighetsålder 1355 skulle dock Magnus i hans namn föra regeringen.
När Albrekt 1389 miste sitt rike till den 1380 avlidne Håkans gemål, Margareta Valdemarsdotter, dåmera efter sin son Olof Håkansson regerande i både Norge och Danmark, återknöts faktiskt föreningen, och denna gång under formen av en union mellan de tre nordiska rikena.

Bij voorbaat dank! Jules.

Laatst bewerkt door Jules Beelen (2008-12-26 13:34:54)

Offline

 

#5 2008-12-26 20:35:50

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Yay ok! ik zal het doen!

Offline

 

#6 2008-12-26 22:30:18

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Dankzij deze [vreedzame diplomatische betrekkingen] werd na verloop van tijd het huwelijk mogelijk tusschen Birgers kleinzoon hertog Erik Magnus en de hertogin Ingeborg Håkansdotter, dochter en erfgename van koning Håkon Hålägg in Noorwegen, dat [het huwelijk] na diens dood het Noorsche rijk door erfrecht schonk aan den driejarigen Zweedschen hertog Magnus Eriksson.
    De relaties tusschen de rijken tijdens 's konings minderjarigheid werden voor zo ver noodig geregeld door het vereenigingsverdrag te Oslo in 1319, hetwelk voor den minderjarigheidstijd voorschreef dat de koning in den regel één jaar per keer in ieder rijk zou verblijven; buitdendien beloofden deze [de rijken] elkaar tegelijk geene inbreuk te maken op het bewind van 't ander en elkaar wederzijdsche ondersteuning te geven bij behoefte aan hulp.
    Toen de koning in 1332 zelf het bewind overnam, kon dit [dat hij het bestuur overnam], dewijl hij zich vooral bezighield met zijne Zweedsche politiek, de vereeniging niet steviger maken, dan dat reeds in 1343 zijn driejarige zoon Håkan Magnusson benoemd werd tot Koning van Noorwegen - tot diens meerderjarigheid zou Magnus echter uit diens naam de regering leiden.
    Toen Albrekt in 1389 zijn rijk verloor aan de gemalin van den overleden Håkan, Margareta Valdemarsdotter, pas toen, door het regeeren van Olof Håkansson, diens zoon, beide in Noorwegen en Denemarken werd de vereeniging in feite hersteld en dezen keer in den vorm van eene unie tusschen de drie noordsche rijken.


* Normaal gezien zeggen wij "i form(en) av"
* Ik vond het orgineel hier: http://runeberg.org/nfcg/0795.html, wat echt nodig was om den tekst in zijn geheel te begrijpen.
* Het leek mij gepast om ouderwetsche spelling te gebruiken big_smile
* Omdat de verwijzingen bijna te moeilijk zijn voor het zweeds, heb ik ze verduidelijkt tussen haakjes

Laatst bewerkt door Grytolle (2008-12-30 11:48:42)

Offline

 

#7 2008-12-27 10:34:17

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Grytolle, hartstikke bedankt!! wink
Echt... ik zal er eens goed naar gaan kijken!
Alleen heb ik de tekst op Wikipedia.se gevonden.

Nogmaals bedankt! Jules.

Laatst bewerkt door Jules Beelen (2008-12-27 11:07:32)

Offline

 

#8 2008-12-27 14:56:10

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Dat nam ik ook aan, maar die leek een slechte bijwerking van den ouderen te zijn

Offline

 

#9 2008-12-28 14:12:56

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

OK! wink
Grytolle, hoe zeg je: 'in handen vallen van de Pruisen'?

Jules.

Offline

 

#10 2008-12-28 14:34:57

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Falla i Preussarnas händer, Falla i Preussens händer

Offline

 

#11 2008-12-28 14:39:57

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Dankje! En wat is 'opsplitsen' in het Zweeds?

Jules.

Offline

 

#12 2008-12-28 14:43:18

lieven
lid/medlem
Uit: België
Geregistreerd: 2007-11-18
Bijdragen: 68

Re: Lange zin

att dela upp, delar upp, delade upp, delat upp

werkwoord

opdelen, verdelen

Offline

 

#13 2008-12-28 14:52:10

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Tack! Nog twee vraagjes:
Is deze zin correct: Ändå hade Sveriges behärskning över Norge kunna vara mycket kort, för Danmark gjorde ett försök att intaga Norge.
En wat is 'animo' en 'onafhankelijksbeweging' en 'op gang komen' in het Zweeds?

Jules.

Offline

 

#14 2008-12-28 23:34:25

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

Ja, hij is correct, maar för + intaga is raar. Of för + inta of ty + intaga


animo, vet inte
självständighetsrörelsen/befrielserörelse
op gang komen, vet inte

Offline

 

#15 2008-12-28 23:43:09

lieven
lid/medlem
Uit: België
Geregistreerd: 2007-11-18
Bijdragen: 68

Re: Lange zin

op gang komen = att komma igång, geloof ik

Offline

 

#16 2008-12-29 10:17:27

markm
lid/medlem
Geregistreerd: 2006-01-19
Bijdragen: 351

Re: Lange zin

Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat je bedoelt met de zin, dus wellicht zou hij toch verduidelijkt kunnen worden. En "kunna" is niet correct, wat de zin ook moge betekenen. "hade ... kunnat"

Animo: hangt van de context af; misschien "lust" of "intresse".

Offline

 

#17 2008-12-29 11:40:20

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Ändå hade Sveriges behärskning över Norge kunnat vara mycket kort, för Danmark gjorde ett försök att intaga Norge. = Toch had de beheersing van Zweden over Noorwegen kort kunnen duren, want Denemarken deed een poging Noorwegen in te nemen.

Animo is in de zin 'Noorwegen had weinig animo voor een Zweedse annexatie.'

Jules.

Laatst bewerkt door Jules Beelen (2008-12-29 15:06:45)

Offline

 

#18 2008-12-29 12:15:31

Grytolle2
Gast

Re: Lange zin

Het komt mij heel raar voor dat je "för" en "intaga" schrijft; een beetje zoals jij waarschijnlijk zou reageren als ik "dewijl het mij leek of die onderneming een makkie zoude zijn". "Intaga" is nogal formeel/ouderwets, terwijl "för" heel gangbaar, en volgens mij vooral spreektalig, is. Ik zou je aanraden om of "ty" en "intaga" te schrijven, of de normaler "för" en "inta".


Ändå hade Sveriges ockupation av Norge kunnat bli mycket kort, för Danmark gjorde ett försök att inta det.
...Als je zelfstandige naamwoorden herhaalt zoals sommigen in het Nederlands doen, klinkt het mij of je niet weet hoe je moet verwijzen -of het nu "den" of "det" moet zijn.

Animo is in de zin 'Noorwegen had weinig animo voor een Zweedse annexatie.
Norge hade ringa intresse för en svensk annexion.   <- waarvan ik eigenlijk niet zeker ben of "annexion" bestaat en hoe het dan gespeld moet worden

 

#19 2008-12-29 14:02:18

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Bedankt! Dit is precies wat ik wilde horen, maar het is annexation geloofk! wink
En ik gebruik toch de nettere vorm denk ik! wink
Maar heb je je naam veranderd tot Grytolle2?

Jules.

Laatst bewerkt door Jules Beelen (2008-12-29 15:07:32)

Offline

 

#20 2008-12-29 15:04:40

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

En weet iemand wat 'in ruil voor' is in de zin: In ruil voor Norge fick Danmark Svenska Pommern samt en miljon riksdaler.?
En wat is 'uiteenvallen'?

Jules.

Offline

 

#21 2008-12-29 17:18:16

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Lange zin

i utbyte mot

falla samman misschien

Offline

 

#22 2008-12-29 19:08:39

markm
lid/medlem
Geregistreerd: 2006-01-19
Bijdragen: 351

Re: Lange zin

Of "falla sönder".

Offline

 

#23 2009-01-03 18:49:37

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Lange zin

Welke is het beste/meest gebruikelijke wanneer het gaat om het uiteenvallen van een unie?
En weet iemand wat 'inspraak krijgen op' is in de zinnen:
1 I handelshänseende kreeg Norge också meer inspraak genom Mellanrikslaget.
2 Norges växande inspraak op dessa saker gynnade avgjort sin utveckling.

Jules.

P.S. Ik heb het Van Dale Praktijkwoordenboek gekocht, dus ik zal weinig meer vragen m.b.t. betekenissen van woorden! wink

Offline

 

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB