Zweeds/Nederlands forum

Voor Nederlanders en Zweden die elkaars taal willen spreken.
För nederländare och svenskar som vill tala varandras språk.

Je bent niet ingelogd.

Aankondiging

Wegens teveel spam is dit forum gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

#1 2010-03-31 18:24:09

Ploeff
lid/medlem
Geregistreerd: 2008-03-16
Bijdragen: 88

Åthävor

Wat betekent åthävor? Kwam het tegen in een tekst op "Ny Teknik" over de nieuwe Nokia-vd. "Han är en man utan åthävor."
't Zal naar de kontext te beoordelen wel zoiets als "kapsones" kunnen betekenen.

Offline

 

#2 2010-03-31 18:37:43

Jules Beelen
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-01
Bijdragen: 685

Re: Åthävor

Ja inderdaad, het is zoiets als 'manier van doen'.

Jules.

Offline

 

#3 2010-03-31 19:32:46

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Åthävor

Zelf herken ik het woord maar nauwelijks. NE zegt er dit over (dus jullie zijn op het juiste spoor):

åthävor

å`thävor subst., plur.
ORDLED: åt--häv-or
- iakttagbart sätt att bete sig vid utförandet av viss handling e.d. {→later}: det var knappast något medvetet, snarast en av hennes nervösa ~; kyparen närmade sig bordet med påfallande tjänstvilliga ~; både i ord och ~ uppträder han mycket påfluget
BET.NYANSER: a) ofta utvidgat om alltför märkbart sätt att bete sig: skådespelaren utför rollen föredömligt lugnt och utan ~; han lämnade statskyrkan utan stora ~ b) mer abstrakt: en text utan stilistiska ~
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. athäva 'uppförande, beteende', besl. med hava sik at 'bete sig'; jfr 2ha, hävd

Offline

 

#4 2010-03-31 19:34:50

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Åthävor

En "jävig", moest je het nog niet te weten gekomen zijn:

jäv

jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: jäv-et
- anmärkning mot rättsligt anspråk särsk. mot en persons behörighet i ngt jur. avseende, då det anses föreligga risk för partiskhet: jävsanledning; jävsförklaring; jävsgrund; domarjäv; vittnesjäv; anmäla ~; inlägga ~ mot att NN används som vittne
KONSTR.: ~ (mot ngt el. ngn)
HIST.: sedan 1564 i sin nuv. bet.; jfr fornsv. iäf 'tvivel'; trol. substantivering av en konjunktion motsvarande eng. if 'om, huruvida'Als er "föreligger jäv" of iemand "jävig" is, is hij dus niet geschikt om te oordelen omdat hij een of andere kennis van een van de parten is (of om een andere reden niet met zekerheid onpartijdig kan worden geacht)

(Dit woord kende ik trouwens zelf al - yay voor mijn vader-rechter :p)

Offline

 

#5 2010-04-01 00:37:54

Ploeff
lid/medlem
Geregistreerd: 2008-03-16
Bijdragen: 88

Re: Åthävor

Dank, Jules en Grytolle, het is mij veel duidelijker. Dus "utan åthävor" is een positieve omschrijving.
En: Grytolle: Dank voor de aanvulling, ik had al een vrij uitvoerige verklaring gekregen in de beantwoording van mijn vraag (zie aldaar).

Offline

 

#6 2013-11-29 07:57:13

dingdong
juniorlid/juniormedlem
Geregistreerd: 2013-11-29
Bijdragen: 1

Re: Åthävor

is hij dus niet geschikt om te oordelen omdat hij een of andere kennis van een van de parten is of om een andere reden niet met zekerheid onpartijdig kan worden geacht

Offline

 

#7 2015-03-10 10:23:51

purple45
juniorlid/juniormedlem
Geregistreerd: 2015-03-10
Bijdragen: 1

Re: Åthävor

nervösa ~; kyparen närmade sig bordet med påfallande tjänstvilliga ~; både i ord och ~ uppträder han mycket påfluget
BET.NYANSER: a) ofta utvidgat om alltför märkbart sätt att bete sig: skådespelaren utför rollen föredömligt lugnt och utan ~; han lämnade statskyrkan utan stora ~ b) mer abstrakt: en text utan stilistiska ~???

Offline

 

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB