Zweeds/Nederlands forum

Voor Nederlanders en Zweden die elkaars taal willen spreken.
För nederländare och svenskar som vill tala varandras språk.

Je bent niet ingelogd.

Aankondiging

Wegens teveel spam is dit forum gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

#1 2008-07-23 20:37:55

servus
Gast

Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Hallo,

Ik had me voorgenomen om deze zomervakantie wat Zweeds te leren -wat de schrijftaal betreft althans-, en daarvoor ben ik o.a. een aantal artikelen van de Zweedse krant Dagens Nyheter grammaticaal aan het uitpluizen. Met behulp van het voortreffelijke lagom-woordenboek (mijn complimenten als de makers dit lezen!). In een discussiebijdrage genaamd "medier låter sig luras av Gröna bilisters kampanjer" (http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/po … p;a=806396) kwam ik de volgende twee zinnen tegen:
1. Men få journalister tycks se något publicistiskt problem med att hans utspel ligger helt i linje med de uppdrag som hans pr-firma har från sina kunder.
2. Inte heller nämner han den reservation som arbetsgruppen fört in i rapporten.

Voorzover ik weet volgt na de aanwijzende combinaties den här/där, det här/där, de här/där een bepaalde vorm (dus met slutartikel) en na de aanwijzende voornaamwoorden denna/detta/dessa een onbepaalde vorm (zonder slutartikel). Verder kan den/det/de ook op zichzelf (zonder här/där) als aanwijzend voornaamwoord worden gebruikt, en ik neem aan dat dan ook de bepaalde vorm volgt, gezien dat ook zo is in combinaties als:
den stora bilen, det stora hotellet, de stora husen (hoewel den/det/de hier niet echt aanwijzend is gebruikt maar verplicht vanwege stora).

Maar hoe zit dat dan in bovenstaande zinnen met:
de uppdrag som ((de?) opdrachten die)
den reservation som ((het?) voorbehoud dat)
In beide gevallen gaat het om een antecedent (van de bijzin met som) waarvan ik de vorm niet begrijp, ik had verwacht:
"de uppdragen som" of: "uppdragen som" respectievelijk "den reservationen som" of "reservationen som".
Maar in deze gevallen is het antecedent van de vorm: den/de + onbepaalde vorm, waarna direct som volgt.

Is hier sprake van een regel die ik nog niet ken? En hoe luidt die regel? Klopt het bovendien dat den/det/de ook aanwijzend kunnen worden gebruikt?

Bij voorbaat dank, Servus

 

#2 2008-07-23 21:45:11

Wittpott
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

'Servus', Servus!-:) LOL

   Hartelijk bedankt voor de informaties over de zweedse schrijftaal. 'T is toch maar niet zo kompliceerd als de duitse, met inderdaad meer bepaalde en onbepaalde vormen, b.v. na 'der', 'die', 'das' + adjectief enz. Duitse werkwoorden zijn ook wel onregelmatiger dan nederlandse, hoor.

Ik had al Nederlands tevoren gelerd, daarna Deens en Zweeds. Omdat Duits mijn moedertaal is, was 't heel makkelijker, in 't bijzonder de nederlandse zinsbouw te leren, want het woordgevolgte (?? = ordfojlden, 'Satzstellung') is bijna hetzelfde.

Gernot

 

#3 2008-07-23 23:52:57

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

...som-bijzinnen vormen een uitzondering, en hebben meestal alleen maar enkele bepaling:

Den reservation som...
Det hus som...

Offline

 

#4 2008-07-24 00:00:57

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

De / den worden hier gebruikt als bepalingsaankondigende voornaamwoorden, ze staan voor een (restrictieve)
betrekkelijke bijzin en in verzorgd taalgebruik ( voraal de schrijftaal ) wordt in dit geval de bepaalde vorm van het zelftstandige naamwoord weggelaten. ( In spreektaal worden soms ook constructies als "uppdragen som " of reservationen som " gebruikt ).

Offline

 

#5 2008-07-24 11:11:55

Servus
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

OK, bedankt voor de uitleg. Nog twee vragen:
Geldt dit verschijnsel (den + onbepaalde vorm + som) alleen als het om een restrictieve betrekkelijke bijzin gaat of ook in het geval van een uitbereidende?
Verder zag ik op diezelfde website ergens staan: "hitta musiken du älskar" (restrictief). Waarom is daar dan wel 'musiken' i.p.v. 'den musik' gebruikt, of heeft dat ermee te maken dat de betr. bijzin niet door som wordt ingeleid?

Servus

 

#6 2008-07-24 17:04:53

Wittpott
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Servus, ik heb een vraag over 'n nieuw onderwerp. Is Vlaams of Nederlands jouw moedertaal? Ik vraag, omdat je 'diezelfde', niet 'dezelfde' schrijft en ik weet, dat 't Vlaams drie vormen heeft, 'de', 'het' en 'de'.-smile

Gernot

 

#7 2008-07-24 20:03:34

Wittpott
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Nog eens, Servus!

    '......musikEN' is onbepaald , bv. 'MusikEN ar vacker.' niet: 'DEN musik ar vacker'
    'Den vackra musikEN kommer fraan......' is in dit geval bepaald.

     Verstaat je nu?
     Gernot

 

#8 2008-07-24 21:49:09

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Het normale geval is dubbele bepaling:
den hunden
Iets met "den" ervoor is dus nóóit onbepaald. kapisj?sad

Offline

 

#9 2008-07-24 23:15:57

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Hej, Servus!

Het geldt alleen voor beperkende b.b., dus
"De städer som ligger vid kusten är gamla" (beperkende b.b.)
maar
"Städerna, som ligger vid kusten, är gamla" ( uitbreidende b.b.)
( En met een bijvoeglijk naamwoord wordt de uitbreidende constructie
"De små städerna, som ligger vid kusten, är gamla").

"Hitta musiken du älskar" is een beetje informeel (= spreektaal),
schrijf liever: "Hitta den musik (som=impliciet) du älskar" .

Offline

 

#10 2008-07-25 00:12:40

Wittpott
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Kapis, Grytolle!--:)

     Sjalvklart: 'DEN MusikEN = DEN har musikEN (men: DENNA musik, inte: DENNA musikEN, darfor att 'denna' ar ju redan bestammt och extra fordubbling ar inte nodvandig).

 

#11 2008-07-25 13:04:59

Grytolle
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-08-05
Bijdragen: 564

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

"denna" är ett undantagsfall tongue (som curiosa vill jag tillägga att det finns gott om människor som säger "denna" med dubbel bestämning)

Offline

 

#12 2008-07-25 14:12:28

Wittpott
Gast

Re: Onbepaalde vorm na "den/det/de" in antecedent

Grytolle schreef:

"denna" är ett undantagsfall tongue (som curiosa vill jag tillägga att det finns gott om människor som säger "denna" med dubbel bestämning)

......bland maanga andra 'undantagsfallar', tvivlar jag inte!-smile LOL
De manniskorna som sager t.ex. "denna boken" osw., talar sannolik ett folkmaal (eller kanske ar inte riktig skolad). Finlandssvenskar talar annorlunda i jamforelse med rikssvenskar, inte bara pa grund av accent, men aven gramamtik, blev jag berattad.

 

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB