Nederländsk-svensk ordbok


/s svenska till nederländska   /n nederländska till svenska
svenska bokstäver: [   ]   \  
Detta är ett online lexikon som kan översätta till och från nederländska (eller holländska). Det har ett ordförråd på 20 tusen svenska och 21 tusen nederländska ord. Inklusive ordböjningarna (plural, preteritum, osv.) för de svenska orden blir det inte färre än 85 tusen svenska uppslagsord. Dessutom känner det igen ordsammansättningar. Därmed är det den första och hittills enda adekvata ordboken på webben för denna språkkombination.

Tips för användningen

[Contact]