Online svensk-nederländsk översättning

Svensk text (max. 250 ord):

[   ]   \           Shortcuts
(Översättningen kan ta en stund, bara en klick, tack.)
Översätt svensk text till nederländska (alltså ej tvärtom). Översättningen är inte grammatiskt korrekt, men det kan vara praktiskt om du vill slå upp många ord på en gång.
[Contact]