Zweeds/Nederlands forum

Voor Nederlanders en Zweden die elkaars taal willen spreken.
För nederländare och svenskar som vill tala varandras språk.

Je bent niet ingelogd.

Aankondiging

Wegens teveel spam is dit forum gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

#1 2009-02-03 22:29:15

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Könsbundna yrkesbeteckningar

En enkät riktad till er som har nederländska som modersmål: i vilka situationer använder ni könsneutrala yrkesbeteckningar och i vilka fall könsbundna?
Min uppfattning har varit att man i nederländskt språkbruk använder könsbundna former betydligt flitigare än på svenska men samtidigt stöter jag nästan dagligen på tidningsartiklar t.ex där man frångått den här skillnaden. Så vad skall man kalla en kvinnlig lärare - är hon lerares eller leraar? Och finns det rentav  någon rekommendation från språkvårdarhåll i den här frågan?
( På svenska är ju trenden helt klar, ingen skulle väl längre komma på tanken att titulera sig "författarinna" eller "lärarinna" t.ex. och Språkrådet har också gått in för att rekommendera  könsneutrala yrkesbeteckningar i alla situationer där det är möjligt).

Det blev en lång fråga, sorry...
smile

Offline

 

#2 2009-02-04 07:45:11

justme
lid/medlem
Geregistreerd: 2008-02-29
Bijdragen: 197

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

när lärare är en kvinna men måste säja " lerares "

Offline

 

#3 2009-02-05 23:32:37

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

Hej justme
och tack för ditt svar! smile
Av det drar jag slutsatsen att du aldrig skulle bryta mot regeln (och leraar-lerares var kanske också ett dåligt exempel) men samtidigt förefaller ju språkbruket litet vacklande, jag läste t.ex. alldeles nyligen en dagstidningsartikel där en konstnärsduo, två kvinnor, i samma text kallades  såväl kunstenaars , kunstenaressen som kunstenaarsduo och det som intresserar mig här är den officiella hållningen till en sådan blandning.
Och dessutom undrar jag hur man i nederländskan förhåller sig till nya yrken och yrkesbeteckningar ( IT-branschen t.ex.) - tar man i bruk skilda varianter eller är det den maskulina formen som gäller?

Offline

 

#4 2009-02-06 13:49:59

harry73
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-04-27
Bijdragen: 235

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

Det finns könsneutrala yrkesbeteckningar som professor, doktor, arts, bouwvakker (och även timmerman, (huis)schilder, metselaar). Oftast är det yrken som länge var manliga yrken och var man inte hade behov av en kvinnlig variant.
Leraar/lerares, verpleger/verpleegster och allt som slutar med mederwerker/medewerkster är könsbundna yrkesbetäckningar.

I stället för leraar/lerares kan man också säga docent, det känns könsneutralare även om det finns en kvinnlig variant (docente), eller meester/juffrouw som känns otroligt könsbundna
Zij is docent känns bättre än Zij is leraar, men jag kan ändå tänka mig att skriva "Zij is leraar". Jag skulle dock aldrig skriva "Zij is meester".

Nya yrkesbeteckningar slutar ofta på medewerker och är därmed könsbundna.

Offline

 

#5 2009-02-07 17:43:40

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

Tack harry73 för ditt uttömmande svar!  smile
Det här är ju ingen stor fråga men den började intressera mig just med tanke på den
utveckling det svenska språkbruket genomgått - och eftersom nederländska uttryckligen
är ett språk jag läser men i övrigt inte har någon kontakt med framstår  t.o.m. enkla saker
ibland som obegripliga...    smile

Offline

 

#6 2009-04-14 13:54:13

harry73
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-04-27
Bijdragen: 235

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

Jag hittade en kronika som kan vara intressant för den här tråden smile

http://www.nu.nl/column/1948235/een-blo … se-mv.html

Offline

 

#7 2009-04-14 21:39:37

Stella
lid/medlem
Geregistreerd: 2007-12-30
Bijdragen: 104

Re: Könsbundna yrkesbeteckningar

Hej harry73

och tusen tack! En mycket informativ krönika - och via den hittade jag dessutom Onze Taals egna webbsidor , dem skall jag ta itu med härnäst... smile

Offline

 

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB